Ένα πλήρες λεύκωμα ελεύθερο να μεταφορτώσεϊ

Χάρι στη γενναιοδωρία εάν tbm αμυντικά συστήματα Deutsch hier drucken

Μια αληθινή ιστορία βρήκα σε αττικό μου


Απολύτως διαθέσιμος εδώ μέσω του Ιστοΰ

Όλα τα πλήρη Mp3 αρχεία:


Read or Print lyricsχτυπήστε και τυπώστε την κάλυψη λευκωμάτων TBM! !!ελεύθερη μουσική υποστήριξης στον Ιστό! !!
πέστε στους φίλους σαςTBM είναι σοβαρό για να φτάσει την ελεύθερη μουσική στους ανθρώπους.

Αυτό το CD είναι διαθέσιμο παγκοσμίως δωρεάν από τα αρχεία βομβών Rubix. Ακριβώς μας στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η διεύθυνσή σας και θα σας ταχυδρομήσουμε ένα αντίγραφο:


thebeatmachine@earthlink.net


Η Beat μηχανή είναι μια ελεύθερη συλλογή ελεύθερο ψηφιακό πανκ mp3s που παρουσιάζεται σε σας από Rubix Bomb τα αρχεία. Τα αρχεία βομβών Rubix είναι οργάνωση όχι-για-κέρδους που υποστηρίζει την ελεύθερη μουσική στον Ιστό σε έναν μετα κόσμο Napster. Οι ήχοι είναι όλα Mp3 τα αρχεία και είναι εύκολο και ελεύθερο να μεταφορτωθούν. Ο Beat ήχος της μηχανής εμπνέεται από πολλές επιρροές συνήθως από την πανκ μετακίνηση κυμάτων δεκαετίας του '80 νέα. Τα χαρακτηριστικά κοινά είναι ηλεκτρονικά τύμπανα ή μια μηχανή τυμπάνων κάλεσε τα 808 που χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές πρόωρες ομάδες κτυπήματος και screechy κιθάρες γενικής ιδέας όπως χρησιμοποιούνται από την αστυνομία και το Devo. Άλλοι ήχοι μπορούν να υπενθυμίσουν τη γερμανική ομάδα Kraftwerk που μερικοί λένε εφευρημένος το ηλεκτρονικό ύφος μουσικής, ή Buggles. Το Joey Beltram είναι μια άλλη επιρροή που είναι πρωτοπόρος αυτών των ηλεκτρονικών ήχων. Το Tbm έχει περιλάβει το πλήρες λεύκωμα και θεωρεί ότι άλλες ομάδες πρέπει να παρουσιάσουν να εγκιβωτιστούν τα πλήρη λευκώματα Mp3's τους στον Ιστό. Οι συνδετήρες τραγουδιού είναι καλοί αλλά τα πλήρη τραγούδια είναι ο μόνος πραγματικός τρόπος να φθαθεί η μουσική έξω εκεί. Ελεύθερα mp3's του Tbm είναι όλες οι εγχώριες καταγραφές και είναι διαθήκη ότι καθεμία μπορεί να δημοσιεύσει mp3 τα αρχεία και τα λευκώματα στον Ιστό για πολύ λίγο κόστος. Ο Ιστός έτρεχε στις αρχές της δεκαετίας του '80 δεκαετίας του '80 που δεν είναι καμία αμφιβολία ότι Devo, Kraftwerk, Buggles, θα είχε όλων τον έχει χρησιμοποιήσει για να δημοσιεύσει την ηλεκτρονική μουσική τους. Το Electronica και άλλες μορφές ηλεκτρονικής μουσικής είναι επίσης διαθέσιμα στον Ιστό και μη δύσκολο να βριαλθούν. Ο οικοδεσπότης Joey Beltram πολλών περιοχών και εσείς μπορεί να βρεί την εφηβική ταραχή Atari DHR, οι οποίοι είναι όλοι επηρεάζουν της Beat μηχανής. Το Tbm είναι γνωστό ως ψηφιακό πανκ αλλά είναι μόνο μια φτηνή ετικέτα που χρησιμοποιείται για τις μετα-ετικέττες κ.λπ... αλλά φαίνεται να εγκαθιστά δεδομένου ότι έχει την ενέργεια των ομάδων όπως 999, αλλά με τα sythetically αποτελούμενα τύμπανα. Τα vocals είναι επίσης συνθετικά δεδομένου ότι γίνονται υγιής παράξενος ή αλλοδαπός στον ακροατή. Αυτά τα mp3's είναι για το καθένα ειδικά εκείνα που δεν γυρίζουν από τα styes της μουσικής που διασχίζουν τις γραμμές βράχου και ηλεκτρονικός. Ο ήχος του Tbm δεν είναι ένα ατύχημα και ήταν κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας εξέλιξης, oe de-exe'ljxi εάν παρακαλώ θα απολαύσετε τους και το μερίδιο με τους φίλους σας. Λόγω του πρόσφατου θανάτου του τραγουδιστή Joe Strummer της διαφωνίας από την πανκ συμμορία του 1977, υπάρχει πολύ πανκ στα μέσα πρόσφατα. Το Tbm επηρεάζεται από αυτήν την μετακίνηση καθώς επίσης και το Plasmatics και τους φωνακλάδες. το plasmatics που βασίζεται πρώτιστα από τη Νέα Υόρκη και τους φωνακλάδες μια σκοτεινή ομάδα Λα ηλεκτρονικού πανκ. από ποιο σπίτι οι καταγραφές είναι στην κυκλοφορία αλλά λίγο mp3s είναι έξω εκεί. Θα συνδέσω το plasmatics και τα screemers με αυτήν την περιοχή, καθώς επίσης και τη διαφωνία και τα rotters The Beat Machine is a free collection of free digital punk mp3s brought to you by Rubix Bomb records. Rubix Bomb Records is a not-for-profit organization that supports free music on the web in a post Napster world. The sounds are all Mp3 files and are easy and free to download. The Beat Machine's sound is inspired by many influences mostly from the eighties new wave punk movement. Characteristics shared are electronic drums or a drum machine called the 808 used in many early rap groups and screechy tenor guitars as used by the Police and Devo. Other sounds may remind of the German group Kraftwerk who some say invented the electronic music genre, or of Buggles. Joey Beltram is another influence who is a pioneer of these electronic sounds. Tbm has included the complete album and believes other groups should show case their complete albums of Mp3's on the web. Song clips are good but full songs are the only real way to get the music out there. Tbm's free mp3's are all home recordings and are testament that anyone can publish mp3 files and albums on the web for very little cost. . Due to the recent death of joe Strummer singer of the clash from the 1977 punk gang, there is much punk in the media lately. Tbm is influenced by this movement as well as the Plasmatics and the screamers. the plasmatics based primarily from New York and the screamers a obscure La group of electronic punk. of which home recordings are in circulation but few mp3s are out there. I will link the plasmatics and the screemers to this site, as well as the clash and the rotters Had the web been running in the early eighties 80's it is no doubt that Devo, Kraftwerk, Buggles, would have all have used it to publish their electronic music. Electronica and other forms of electronic music are also available on the web and not hard to find. Many sites host Joey Beltram and you can find DHR's Atari teenage riot, who are all influences of The Beat Machine. Tbm is Known as digital punk but is only a cheap label used for meta-tags etc but it seems to fit as it has the energy of groups such as 999, but with sythetically composed drums. The vocals are also synthetic in that they are made to sound strange or alien to the listener. These mp3's are for everyone especially those who are not turned of by styes of music that cross lines of rock and electronic. Tbm's sound is not an accident and has been in over a decade of evolution, oe de-evolution if you will please enjoy them and share with your friends.


Plasmatics


www.plasmatics.com
Plasmatics and Wendy O Williams
Plasmatics/WOW website

The Rotters


The Rotters Website
the Rotters unofficial webstite

Kraftwerk pages


Krafterk kraftwerk FAQs Kraftwerk & organisation Kraftwerk webography Kraftwerk bootlegs fan page

the Screamers

the Screamers

the Clash


the Clash

my server for the past 6 years

tripod

Mp3 free music sites

mp3.com free sounds audio galaxy

Devo Sites


Mutato Muzika Devopolis Freedom Of Choice Planet Earth spudtalk.com

Η οικονομία σας έχει κατεβά; δοκιμάστε τη θρησκεία:

Heaven's Gate The Raelian Revolution Nibiruan Council Urantia Foundation